Tagget med teknologi

Teknologi og møter

90 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

SAMSVAR - Pasienten i morgendagens helsevesen

65 views 23. mai 2019

Helsebudsjettet i Norge stiger for hvert år og har lenge vært den største posten i statsbudsjettet. Likevel er det aldri nok penger til å løse helseutfordringene. Å skape et mer bærekraftig helsevesen, forsøkes ved hjelp av teknologi. Det er en stor teknologioptimisme i vår tid og det er en stor teknologifrykt. Vi skal reddes av teknologi og vi...

Teknologi og læringsopplevelser

913 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Teknologi i kunst og håndverk

1.173 views 31. januar 2017

Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, snakker om hvor stor rolle teknologi spiller og kommer til å spille innen kunst og håndverk.

Personvern

743 views 2. mai 2016

Denne filmen gir deg litt å tenke på når det gjelder personvern på internett.

Tåka

288 views 26. februar 2016

Jenter og teknologi 2016 - Isabelle Ringnes

655 views 24. februar 2016

Isabelle Ringnes forteller om sin fascinasjon for teknologi, og om TENK (Tech-Nettverket for Kvinner)