Tagget med taushetsplikt

Taushetsplikt i praksisperioder

200 views 4. september 2019

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om taushetsplikt i forbindelse med praksisperioder.