Tagget med studentveiledning

Veiledningssamtale der studenten opplever problemer

510 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Hvordan man kan veilede en student som opplever problemer på praksisstedet.

Veiledningssamtale med student tidlig i praksisforløpet

431 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student tidlig i praksisforløpet

Studentveiledning - Oppstartsamtale fokus veileder

9.954 views 26. januar 2016

Studentveiledning - Oppstartsamtale med fokus på veileder Vernepleierutdanningen

Studentveiledning - Oppstartsamtale fokus student

430 views 26. januar 2016

Studentveiledning. Oppstartsamtale i praksis veileder student med fokus på studenten.

Veiledningssamtale med student etter omvisning første dag

441 views 26. januar 2016

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student etter omvisning i miljøet på praksisstedet første dag.