Tagget med startpakka

Rapportskriving

560 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Grunnleggende begreper i statistikk

650 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Artikkelanalyse

482 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

590 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

974 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

1.150 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

1.239 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

976 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

2.189 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

682 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

821 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.

Finn ut hva du skal lære før du starter å lese

1.364 views 14. mars 2018

Noen enkle, men smarte ting å tenke på som kan gjøre at du leser bedre.