Tagget med sps

Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra...

554 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forberedelse på skjønnsutøvelse ved politiutdanningen

481 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i skjønn og faglige vurderinger

585 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: vurdering

366 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

344 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

384 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

SCALE-UP, Collaborative group learning environment - Gerald Feldman

474 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

538 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

469 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Community of practice

604 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

392 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Social learning

538 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.