Tagget med skriving

Refleksjonsnotat

1.334 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

728 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

636 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Hvordan skrive analytiske tekster?

561 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Artikkelanalyse

1.108 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

994 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

2.263 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

2.977 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

2.576 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

2.250 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

4.222 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

1.372 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen