Tagget med søk

Søking i Public 360

245 views 9. april 2019

Filmen forklarer hvordan du søker i Public 360

Å søke i CINAHL

1.602 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL

1.343 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.604 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.280 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

975 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

1.406 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

1.234 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.114 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+