Tagget med rektorutdanning

Skolen som organisasjon

1.103 views 25. mars 2020

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Teamarbeid og teamutvikling

676 views 25. mars 2020

"JMP ønsker å erstatte denne videoen, derfor upublisert pr i dag" NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

119 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Skolemiljø og ledelse

122 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Interessert i rektorutdanning?

214 views 30. desember 2019

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Hvordan skrive analytiske tekster?

654 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

537 views 7. mars 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.