Tagget med rektorutdanning

Hvordan skrive analytiske tekster?

485 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

432 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

609 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

457 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Teamarbeid og teamutvikling

610 views 5. januar 2017

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Rektors ledergruppe i skolen

839 views 5. januar 2017

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

947 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.130 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

404 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.