Tagget med radiograf

Grunnleggende begreper i statistikk

1.209 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Radiografi øvingslabb Alpha

382 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Alfa.

Radiografi øvingslabb Houndsfield

431 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Houndsfield.