Tagget med public360

Møteforberedelse

51 views 16. desember 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) presenterer hvordan du forbereder et møte i Møte- og utvalgsmodulen i Public 360.

Dokumenter om studenter i Public 360

559 views 7. februar 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet i Public 360.

Dokumenter om ansatte i Public 360

932 views 7. februar 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.