Tagget med per espen stoknes

3/6 Broen til fremtiden 2018 - Klimapolitikk - by og land

620 views 19. mars 2018

1 - Introduksjon ved Erik Martiniussen. En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt? De som uttaler seg om dette: 2 - Hanna Kvamsås (Rokkansenteret) 3 - Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender) 4 -...