Tagget med p360

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

179 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

586 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Godkjenning og signering av brev i Public 360

136 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

224 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

159 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Alltid parat - Lagring av dokumenter i Public 360

566 views 9. november 2018

Hva lagres i Public 360 og hvorfor vi må ha et eget system for saksbehandling og lagring av en viss type dokumentasjon ved OsloMet.

Førstehjelp for ledere i Public 360

334 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Send brevet ditt til mottaker i Public 360

493 views 7. september 2018

Send brevet til mottaker ved å ekspedere det i Public 360.

Drag and drop i Public 360

449 views 23. august 2018

Hvordan dra over dokumenter fra andre systemer til P360

Hvordan saksbehandle i Public 360 fra Outlook sidepanel

572 views 23. august 2018

Her får du et enkelt kurs i hvordan du kan bruke outlook sidepanel til å saksbehandle dine dokumenter i Public 360

Bli kvitt dokumenter i inn-boksen i Public 360

375 views 23. august 2018

Hvordan bli kvitt dokumenter du ikke skal gjøre noe med. Ta dem til etterretning (TE) og avskriv dem.

Få varslinger på e-post når noe skjer i Public 360

347 views 23. august 2018

Hvordan få en varsel på e-post når noe skjer i Public 360.