Tagget med organisasjonsbygging

Skolen som organisasjon

935 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.