Tagget med matematikk

Matteintroduksjon

648 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Delvis integrasjon

381 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

490 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

348 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

446 views 9. april 2015

Integrasjon

637 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

394 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

472 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integreasjon ved substitusjon

319 views 9. april 2015

Delbrøkoppspalting 3

363 views 9. april 2015

Video 2 av 2.