Tagget med maskiningeniører

Studentene lager kirurgisk utstyr

404 views 21. januar 2019

Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.