Tagget med likestillings- og diskrimineringsombudet

Hvordan hindre og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen og studiestedet?

308 views 22. mars 2018

Kurset ble holdt ved OsloMet den 15. mars 2018.