Tagget med læringsopplevelse

Teknologi og læringsopplevelser

767 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?