Tagget med kilder

Henvisning i tekst

3.047 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kilde?

2.280 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

686 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.800 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Hvordan vurdere kilder

2.198 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Å referere til kilder

1.166 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.