Tagget med informasjonskompetanse

Finn kilder til oppgaveskriving

1.805 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Hvordan vurdere kilder

2.205 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Å referere til kilder

1.167 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

2.747 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

787 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.837 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.503 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.034 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

1.520 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

1.441 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline