Tagget med informasjonskompetanse

Hvorfor bruke og vise til kilder

844 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

2.318 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

796 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

782 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

873 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

706 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

778 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

1.388 views 2. mai 2017

Å søke i CINAHL

1.703 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL

1.443 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Hva er en kilde?

2.242 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

681 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.