Tagget med helsefag

Grunnleggende begreper i statistikk

1.272 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Artikkelanalyse

971 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Hva er egentlig rehabilitering...

436 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...

UpToDate

842 views 25. august 2017

En kort innføring i det kliniske oppslagsverket UpToDate.

Unni Hembre om digital fagdag

460 views 20. mars 2017

Unni Hembre snakker om digital fagdag som skal arrangeres den 7. juni.

Vernepleierutdanningen

1.493 views 5. juli 2016

En promoteringsvideo for Vernepleierutdanningen

Legemiddelgjennomgang

490 views 3. juni 2016

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Filmen har norske...

Radiografi øvingslabb Alpha

397 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Alfa.

Radiografi øvingslabb Houndsfield

451 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Houndsfield.

Hva er epilepsi?

767 views 18. april 2016

Karl Otto Nakken fra Epilepsisenteret i Sandvika (SSE) gir en innføring i hva epilepsi er, og hvilke behandlingsmuligheter som finnes i 2015.

Mensendieck - med øye for kroppen

782 views 14. mars 2016

Med øye for kroppen handler om Mensendieck- fysioterapiens historie. Denne blir fortalt av bl.a. Camilla Wulfsberg som var en av de første som tok denne utdannelsen og som blir 90 år i løpet av filmen.

Utveksling til Skottland

569 views 28. januar 2016

Et utdrag av presentasjonen sykepleierstudent Marit Bergum hadde når hun fortalte om sine opplevelser som utvekslingsstudenter i Skottland.