Tagget med funksjoner

Deriverbare funksjoner 1a

480 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

335 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

438 views 9. april 2015

3a Funksjoner

491 views 9. april 2015