Tagget med funksjoner

Deriverbare funksjoner 1a

475 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

331 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

432 views 9. april 2015

3a Funksjoner

483 views 9. april 2015