Tagget med forelesning

Introduksjon til casestudier

527 views 7. mars 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Annette Risberg om mangfold

503 views 29. september 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Annette Risberg fra Copenhagen Business School holder forelesning om mangfold. Forelesningen inngår i et kurs arrangert av HiOA-akademiet.

William Sullivan - The Power of Integrated Learning

447 views 26. oktober 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"

Øyvind Grøn's Astrolunsj med Arne Næss

687 views 17. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Kildekritikk

607 views 4. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

636 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette. Han blir introdusert av Grete Jamissen. Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.

Aki Murata, Lesson Study

434 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.

Open lecture with Etienne Wenger November 5th 2014

535 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon ved substitusjon 2

439 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

William Sullivan - Preparing for professional practice

524 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.