Tagget med for ansatte

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

179 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

586 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Godkjenning og signering av brev i Public 360

136 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

224 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

159 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Legge inn en referanse i pensumlista med manuell registrering - Leganto

142 views 24. januar 2019

I denne videoen får du se hvordan du legger inn en referanse manuelt. Det må gjøres i de tilfellene man ikke får treff når man søker opp referansen. Videoen er uten lyd.

Lansering av rapport om demokratiet ved OsloMet

304 views 22. januar 2019

Presentasjon av funn og anbefalinger v/ Einar Braathen og Sigrid Stokstad, kommentarer og panel. I panelet: Tore Hansen (Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring), Gro Jamtvedt (dekan HV), Anders Schjelderup Lyng (leder NTL ved OsloMet), Agnete Vabø (1.amanuensis SAM), Gro Markeset (professor TKD), Kurt Einar Stokke (universitetslektor...

Legge til artikkel i pensumlista

108 views 22. januar 2019

I denne videoen får du se steg for steg hvordan du søker opp og legger til en artikkel i en pensumliste i Leganto. Videoen er uten lyd.

Legge til bokkapittel i pensumlista

192 views 21. januar 2019

I denne videoen får du se steg for steg hvordan du søker opp og legger til et bokkapittel i en pensumliste i Leganto. Videoen er uten lyd.

Legge til bok i pensumlista

217 views 15. januar 2019

I denne videoen ser du steg for steg hvordan du søker opp og legger til en bok i pensumlista i Leganto. Videoen er uten lyd.

Norskkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

279 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees

Førstehjelp for ledere i Public 360

334 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.