Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.116 views 18. desember 2015

How to write an abstract

815 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

449 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.848 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.631 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.206 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.094 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.429 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.582 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

561 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.