Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

1.095 views 18. desember 2015

How to write an abstract

804 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

438 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.743 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.566 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.144 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.028 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.405 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.509 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

551 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.