Tagget med e-læring

LæreVerkSted

730 views 17. mars 2017

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Selfiestudio på HiOA

472 views 14. mars 2017

Informasjon om opptaksstudio som forelesere kan operere på egen hånd.

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

659 views 8. mars 2017

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.