Tagget med deriverbare funksjoner

Mer om deriverbare funksjoner

352 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

418 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.