Tagget med debatteknikk

Intro til tale- og debatteknikk

563 views 28. januar 2016

Video 2 av 2. Christian Hemmestad Bjerke fra NSOs kursgruppe presenterer tale- og debatteknikk og ethos, pathos og logos.

Intro til tale- og debatteknikk

794 views 28. januar 2016

Video 1 av 2. Kin Kantardjiev fra NSOs kursgruppe gir en intro til tale- og debatteknikk.