Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 #1a Boolsk algebra

443 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

367 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #3 Spesielle tallsystemer

451 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #4 Karnaugh-diagrammer

402 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #6a Sekvensiell logikk, vipper

447 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #1b Boolske funksjoner

423 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #2 Tallsystemer

402 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #6b Sekvensiell logikk, design

481 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 #7 Datapath

384 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.