Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 1a Boolsk algebra

466 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

380 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

466 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

420 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

462 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1b Boolske funksjoner

441 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 2 Tallsystemer

416 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

490 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 7 Datapath

400 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.