Tagget med databaser

Søketeknikk: Finn informasjonen du er ute etter

2.259 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

534 views 31. januar 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.

Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

545 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.