Tagget med bibin

3 Offentlighet og møteplass

124 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

112 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

154 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

112 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

102 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

242 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.