Tagget med bacheloroppgave

Artikkelanalyse

1.055 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave