Tagget med automatisering

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.085 views 10. mars 2017

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?