Tagget med akademisk skriving

Rapportskriving

733 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Artikkelanalyse

852 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Startpakka

674 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan knytte refleksjon til teori

1.413 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan redegjøre

1.760 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

1.568 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan snevre inn en problemstilling

1.345 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

3.006 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

900 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.043 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.

Skrivementor

998 views 27. oktober 2017

To skrivementorer forteller om hva du kan få hjelp til i Studieverkstedet.

Akademisk skriving

2.677 views 15. april 2015

Innføring i hvordan man skriver akademiske tekster