Tagget med 2019

#3 Offentlighet og møteplass

29 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

36 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

37 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

20 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

32 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

59 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

429 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

312 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

329 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Hvordan installere EndNote?

272 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Capitalizing vs Expensing

50 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

53 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.