Tagget med 2013

Veiledning i kunnskapsbasert praksis

736 views 4. juni 2015

Video 1 av 2.

Kildekritikk

452 views 4. juni 2015

Veiledning i kunnskapsbasert praksis

561 views 4. juni 2015

Video 2 av 2.

Smarte tekstiler (kort versjon)

285 views 4. juni 2015

Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler

Smarte tekstiler

407 views 4. juni 2015

Workshop. Tema: smarte tekstiler

Aki Murata, Lesson Study

315 views 3. juni 2015

Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.