Tagget med 2013

Veiledning i kunnskapsbasert praksis

847 views 4. juni 2015

Video 1 av 2.

Kildekritikk

526 views 4. juni 2015

Veiledning i kunnskapsbasert praksis

654 views 4. juni 2015

Video 2 av 2.

Smarte tekstiler (kort versjon)

336 views 4. juni 2015

Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler

Smarte tekstiler

497 views 4. juni 2015

Workshop. Tema: smarte tekstiler

Aki Murata, Lesson Study

363 views 3. juni 2015

Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.