Sykepleie- og helsefremmende arbeid

Når skal man utføre håndhygiene

898 views 3. juli 2020

I denne filmen forklares det når man bør utføre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon

892 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført hånddesinfeksjon, med forklarende tekst.

Håndvask

897 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.

Hvordan smitte sprer seg

916 views 3. juli 2020

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken viser gjennom animasjoner og forteller hvordan smitte kan spre seg via dråpe- og kontaktsmitte.

Hvordan hansker kan gi falsk trygghet

4.300 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan hansker kan gi falsk trygghet, og bidra til å spre smittestoff-

Hvordan smittestoff sprer seg til nye personer

5.245 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan smittestoff sprer seg til nye personer.

Hvordan smittestoff sprer seg

5.841 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan mikroorganismer enkelt sprer seg i et rom

Når bør frisører og velværepersonell utføre håndhygiene?

3.981 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver når frisører og velværepersonell skal utføre håndhygiene.

Riktig hanskebruk

4.453 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken viser hvordan hansker riktig skal tas på og av.

Smittekjeden

4.804 views 21. april 2020

Universitetslektor ved OsloMet Ida Hellum Sandbekken beskriver hvordan smittekjeden fungerer.