Svar på et brev i Public 360

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du skriver et svarbrev til mottaker, direkte i Public 360.