"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.

Lengde:

28:20 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Oppsummering, Styring og organisasjonsbygging, 2016, Jan merok paulsenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg