"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.