Studentene lager kirurgisk utstyr

Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.