Statistics in epidemiology

Film 2 av 6 i forelesningsrekke på engelsk om epidemiologi.
John E. Berg explains Epidemiologi.

Lengde:

10:27 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

John erik berg, Epidemiologi, 2017, IPH, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst