SKUP - kunst og skapende prosesser som metode i skoleutvikling

Sara Birgitte Øfsti presenterer SKUP -skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken.