SKUP - kunst og skapende prosesser som metode i skoleutvikling

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Sara Birgitte Øfsti presenterer SKUP -skoleutviklingsprosjektet i Den kulturelle skolesekken.