Skolen som organisasjon

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.