Skisse for nedkjøling av norsk oljeøkonomi

Klimakonferansen 2014
De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å redusere utvinningstempoet uten at norsk økonomi blir kastet ut i en økonomisk krise? Forsker Helge Ryggvik (Universitetet i Oslo) vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler. Greenpeaces Truls Gulowsen blir debattlederen.

Lengde:

30:26 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:

Klimakonferansen-2014


Emneord:

2014, Broen til framtiden, Broen til framtiden 2014, Helge ryggvik, Klima, Klimakonferanse, Klimakonferansen 2014, Miljø, Oljeøkonomi, Truls gulowsen, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst