Seksuell helse som fagområde for helsesøstere

Helsesøster Lone Kjær snakker kort om helsesøstrenes rolle i forbindelse med seksuell helse.