Hvorfor skal vi henvise til kilder?

671 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Å referere til kilder

1.142 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

2.673 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Å søke i CINAHL

1.412 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Å søke i CINAHL

1.675 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Hvordan vurdere kilder

2.099 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.681 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Samarbeid - WORD-tekster med EndNote

556 views 15. april 2016

Kristin Elisabeth Røijen forklarer forklarer muligheten for samarbeid med WORD-tekster og EndNote.

Hvordan komme i gang med skriving?

907 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til å komme i gang med skriving.

Hvordan få en god studiestart?

766 views 2. mars 2016

Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir tips og råd til studenter for en god studiestart.