School of Management

Digital Transformasjon

1.431 views 8. mai 2018

Filmen informerer om studier innenfor Digital Transformasjon og Ledelse.