SAMSVAR-spesial: Oslo -en god by å bli eldre i?

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.

Første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den er arrangert av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi:

  • Hvordan skaper vi gode byrom som seniorer føler seg hjemme i?
  • Hva innebærer det å skape aldersvennlige byrom i praksis? 
  • Tar man bare hensyn til de funksjonsfriske og kjøpesterke når byrommene utvikles?

Innledninger:

1 - Curt Rice  – Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
2 - Inga Marte Torkildsen (SV) – Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo     kommune

3 - Ordstyrer: Odd Grann introduserer debatten.

De faglige bidragene:

4 - Guri Mette Vestby, Forsker ved NIBR: Seniortråkk: Hva er eldre opptatt av i eget nærmiljø og i byen? - 
5 - Ingar Brattbakk og Aina Landsverk Hagen, Forskere ved Afi: Hvem er byens uterom for?

Kommentarer:

6 - Byråd Inga Marte Torkildsen (SV), Oslo kommune
7 - Ole A. Hansen, medlem av Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser
8 - Wenche Hansggaard, leder av Det sentrale eldrerådet i Oslo.
9 - Anne Berit Rafoss, prosjektleder for «Aldersvennlig by»

10 - Spørmål fra salen