SAMSVAR-seminar: uinteressert ungdom eller vanskelige voksne?

Seminar med inspirerende innlegg fra forskere og samfunnsengasjerte aktører som har fersk erfaring fra arbeid med ungdom og medvirkning.